Odpowiedni wybór stanowiska

oraz właściwe przygotowanie pola do siewu to klucz do ograniczenia strat podczas zbioru soi
Opublikowano: 8 września, 2022
Krzysztof Gawęcki

Autor: dr inż. Krzysztof Gawęcki

#Fundusze Promocji

 

Czy wiesz co jest kluczowym elementem ograniczenia strat podczas zbioru soi? Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.

Soja dzięki swoim niezaprzeczalnym walorom przyrodniczym, agrotechnicznym oraz wyjątkowych wartościach żywieniowych stanowi już około 8% w światowej strukturze zasiewów. W ostatnich dwóch dekadach rośnie areał uprawy soi w Europie, a w ciągu ostatnich kilku lat, również dynamicznie przyrasta powierzchnia zasiewów w Polsce. W 2021 roku areał uprawy w naszym kraju wg ARiMR wynosił 25 tys. ha, a w 2022 roku pierwsze szacunki wskazują na 47 tys. ha, co stanowiłoby niemalże podwojenie areału w układzie r/r.

Soja posiada niezaprzeczalne walory:

  • przyrodnicze,
  • agrotechniczne,
  • żywieniowe.
Ocieplanie klimatu powoduje przesunięcie linii uprawy gatunków ciepłolubnych na Północ, także intensywne prace hodowlane, które dostarczają nowych kreacji genetycznych, dostosowanych do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych naszego kraju zachęcają do uprawy soi w Polsce. Soja podobnie jak inne gatunki roślin bobowatych jest doskonałą odpowiedzią na wymagania tzw. Zielonego Ładu, a obecnie w czasie horrendalnie wysokich cen nawozów azotowych, dzięki symbiozie z bakteriami wiążącymi wolny azot z powietrza, pozwala ograniczyć koszt przemysłowych środków produkcji w gospodarstwie. Rekomendacja odmian dla poszczególnych regionów naszego kraju, dopracowana technologia uprawy oraz dostępność zarejestrowanych do stosowania w uprawie soi ŚOR, pozwalają osiągać zadowalające wyniki produkcyjne i ekonomiczne w uprawie tego gatunku. 

Soja:

  • doskonała odpowiedź na wymagania tzw. Zielonego Ładu,
  • uprawa jej pozwala ograniczyć koszt przemysłowych środków produkcji w gospodarstwie.
Tzw. odziomki –najniższe części rośliny pozostawione po zbiorze kombajnem wraz z najcenniejszymi strąkami
 (zdj. własne autora)

Tzw. odziomki –najniższe części rośliny pozostawione po zbiorze kombajnem wraz z najcenniejszymi strąkami

(zdj. własne autora)

Ściernisko po zbiorze kombajnem na nieodpowiednio przygotowanym fragmencie pola
 (zdj. własne autora)

Ściernisko po zbiorze kombajnem na nieodpowiednio przygotowanym fragmencie pola (zdj. własne autora)

Jak przygotować stanowisko pod siew soi?

Dużym wyzwaniem pozostaje jednak odpowiednia technika zbioru. Jedną z niepożądanych cech soi jest niskie osadzanie pierwszych strąków na pędzie. Brak właściwego sprzętu może powodować ogromne straty w plonie, które w skrajnych warunkach mogą sięgać nawet 30%. Producenci kombajnów i przyrządów żniwnych (hederów) oferują coraz nowocześniejsze urządzenia, dzięki którym możliwe jest kopiowanie terenu i bardzo niskie koszenie roślin, ale dostępność tych narzędzi, zwłaszcza dla małych gospodarstw i niewielkich areałów jest ciągle ograniczona. Dlatego, aby ograniczyć straty podczas zbioru, należy podejmować działania dużo wcześniej, czyli już w momencie wyboru pola pod uprawę soi. Nie należy uprawiać soi na polach zakamienionych, gdzie wielkość i ilość kamieni uniemożliwia prowadzenie hederu „po ziemi”. Ponadto bardzo ważne jest odpowiednie wyrównanie powierzchni pola, a to się wiąże z bardzo dobrym wykonaniem wszystkich zabiegów uprawowych, zaczynając od zabiegów na ściernisku, po zbiorze rośliny przedplonowej. Istotną kwestią jest dokładna dystrybucja słomy tzn. odpowiednie rozdrobnienie i równomierne rozrzucenie na całej szerokości roboczej kombajnu, odpowiednio głęboka kultywacja ścieżek technologicznych i ewentualnych kolein spowodowanych przez transport w czasie zbioru rośliny przedplonowej. Wysiew nawozów P i K oraz wapnowanie należy wykonać w odpowiednich warunkach wilgotnościowych i koniecznie przed orką lub głęboką uprawą. Orka MUSI być wykonana perfekcyjnie, prostoliniowo, na równą, stałą głębokość, bez bruzd i niedorzuconych skib. To się tyczy również uwroci! Wiosną z racji na późniejszy termin siewu soi w stosunku do innych gatunków jarych, nie należy wykonywać zabiegów uprawowych zbyt wcześnie w niekorzystnych warunkach wilgotnościowych. Po dobrze wykonanych zabiegach jesiennych uprawa przedsiewna powinna być ograniczona do minimum, zwłaszcza w warunkach suchej wiosny; należy pamiętać o oszczędzaniu zmagazynowanej w glebie wody i niepotrzebnie nie przesuszać gleby nadmierną intensywnością uprawy. W przypadku suchej wiosny należy rozważyć wałowanie posiewne w celu zwiększenia podsiąkania i dodatkowego wyrównania powierzchni pola, również ze względu na skuteczność doglebowych herbicydów stosowanych posiewnie.

#Fundusze Promocji