Jak uprawiać soję?

Najważniejszą kwestią w uprawie soi jest dobór odmiany w zależności od miejsca, w którym ma ona zostać zasiana. Na północy sprawdzą się inne odmiany należące do grup bardzo wczesnych i wczesnych.

Dobór odmiany do lokalizacji wiąże się przede wszystkim z tym, że odmiany dojrzewają w różnym czasie. W uprawie soi, tak jak w przypadku każdego innego gatunku w uprawie rolniczej, występuje wiele ryzyk. Są one przede wszystkim związane z przebiegiem pogody. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, z jakimi warunkami pogodowymi będziemy musieli się zmierzyć w trakcie każdego kolejnego sezonu. Jednym z krytycznych elementów agrotechnicznych w uprawie soi jest termin siewu. Należy uważać, aby nie rozpocząć siewu zbyt wcześnie. Niekiedy pogoda w kwietniu zachęca do wysiewu ze względu na piękne słońce. Gleba się wtedy ogrzewa, co teoretycznie stwarza dobre warunki do siewu. Pamiętajmy jednak, że może przyjść okres ochłodzenia. Może to skutkować pogorszeniem wschodów roślin i przełożyć się na zmniejszoną obsadę roślin.

Należ również pamiętać, że każdy rok jest inny. Zalecany termin siewu soi w warunkach Polski przypada na okres od II dekady kwietnia do końca I dekady maja. Jednak to, co roku się zmienia. Należy więc bacznie obserwować aurę oraz rozwój sytuacji na polach. Soja do dobrego kiełkowania wymaga temperatury gleby od 8 do 10 st. Natomiast temperatura powietrza musi wynosić minimum 12-14 stopni.

Drugim ryzykiem jest oczywiście niewłaściwy dobór odmiany w odniesieniu do warunków klimatyczno-glebowych gospodarstwa w danym rejonie na terenie kraju. Warto w tym przypadku opierać się na wynikach badań porejestrowych COBORU i sugerować się Listą Odmian Zalecanych. Takie listy są opracowane dla każdego województwa, żeby dobierać odmianę o odpowiedniej długości okresu wegetacji i do warunków w swoim gospodarstwie.

Kolejnym, niezwykle ważnym elementem jest dobór stanowiska. Soję najlepiej uprawia się na glebach należących do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego, jak również do kompleksu żytniego (również bardzo dobrego i dobrego). Soję możemy uprawiać także na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego czy dobrego, pod warunkiem, że gleba jest utrzymana w dobrej kulturze oraz że zapewniona jest odpowiednia wilgotność gleby.

Ważnym czynnikiem wpływających na efektywność uprawy jest odpowiednia ochrona herbicydowa. Najlepiej stosować preparaty doglebowe bezpośrednio po siewie. Należy bacznie obserwować plantację. Jeżeli pojawi się zachwaszczenie wtórne, należy stosować odpowiednie herbicydy właściwie dobrane do spektrum chwastów jakie występują na danym polu. 

Odmiany soi zbieramy najczęściej pod koniec trzeciej dekady września bądź też na początku października. Jednak zbiór jest oczywiście uzależniony od panujących w danym sezonie warunków atmosferycznych. Jeżeli mamy wilgotną jesień z niskimi temperaturami, zbiór może się opóźnić. Natomiast jeżeli jesień jest ciepła, odmiany dojrzewają wcześniej i możemy je zebrać znacznie szybciej. Najważniejsze jest to, żeby soja zdążyła osiągnąć dojrzałość pełną i odpowiednią wilgotność (około 13-14%) przed zbiorem.