Jakie stanowisko pod uprawę soi?

Opublikowano: 29 marca, 2023
Krzysztof Gawęcki

Autor: dr inż. Krzysztof Gawęcki

Sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych

 

Soja wymaga gleb szybko ogrzewających się wiosną, średniozwięzłych o dobrych stosunkach powietrznowodnych i odpowiedniej strukturze. Nie toleruje gleb podmokłych, ciężkich iłów i głębokich piasków.

Soja wymaga gleb średnio zasobnych w składniki pokarmowe, co nie oznacza, że jest rośliną na słabe stanowiska! Ze względów technicznych i ograniczenia strat podczas zbioru, nie należy soi siać na polach zakamienionych o niewyrównanej powierzchni, na których nie będzie możliwe niskie prowadzenie hederu i zbiór kombajnem na wysokości ciecia około 5 cm.

Soja źle znosi stanowiska kwaśne. Optymalne pH powinno się zawierać w przedziale między 6-7.

Stanowisko pod uprawę soi

zboża

Po zbożach

Najlepszy przedplon. Z reguły mamy do czynienia z mniejszą presją chwastów. Również pod względem zawartości azotu zboża pozostawiają stanowisko mniej zasobne w azot, co sprzyja nodulacji, tzn., zawiązywaniu brodawek i symbiozie z bakteriami wiążącymi azot.

kukurydza

Po kukurydzy

Dobry przedplon pod warunkiem, że zastosowane w ochronie kukurydzy herbicydy uległy rozkładowi w okresie wegetacji. Jeżeli kukurydza była uprawiana w sezonie o korzystnym przebiegu pogody, w optymalnych warunkach uwilgotnienia gleby, a po zbiorze wykonano głęboką uprawę, pozostałości herbicydów nie powinny mieć wpływu na rozwój i plonowanie soi.

ziemniaki

Po roślinach okopowych

Zasobne stanowiska po roślinach okopowych mogą nieco wydłużać okres wegetacji, co zwłaszcza w przypadku późniejszych odmian soi, może niekorzystnie wpływać na termin osiągania dojrzałości technicznej do zbioru.

Zabiegi uprawowe wiosną należy ograniczyć do minimum, zapewniając jednak optymalne wyrównanie pola i przygotowanie odpowiednio gleby do siewu. Należy stosować zasadę: uprawiamy tak mało, jak to jest możliwe i tak dużo, jak jest to konieczne.

Soję wysiewamy, gdy temperatura gleby na głębokości 5 cm osiąga około 12°C. Z reguły jest to trzecia dekada kwietnia. Nasiona wysiewamy równomiernie na głębokość około 3-4 cm. Gęstość siewu powinna gwarantować uzyskanie obsady roślin po wschodach w przedziale 35-50 szt. nasion na 1 m2. W przypadku suchej wiosny należy rozważyć wałowanie posiewne w celu zwiększenia podsiąkania i dodatkowego wyrównania powierzchni pola, również ze względu na skuteczność doglebowych herbicydów stosowanych posiewnie.

Na glebach lżejszych możliwy jest wysiew soi w systemie Strip Till, zatem w sytuacji, gdy pozostawiliśmy ściernisko po zejściu rośliny przedplonowej w dobrym stanie, tzn. bez kolein, z dobrze rozdrobnioną i równomiernie rozrzuconą słomą, a dysponujemy odpowiednim siewnikiem, możemy z powodzeniem wybrać ten rodzaj technologii siewu. Na glebach ciężkich, zlewnych, wolno ogrzewających się wiosną, nie zaleca się technologii Strip Till, z racji na możliwość istotnego ograniczenia tempa i równomierności wschodów nasion soi.

Sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych